Рассказали давеча:


?????
???
?????
?????
 
Авода
Мерец
а
Ликуд
е
Кадима